ZYYC 10.11.2012 update č.1

Deje sa u vás niečo ohľadne yoya? Boli ste vystupovať s yoyom? Napíšte nám o tom sem!
Master Olovo
Príspevky: 28
Registrovaný: 08 Okt 2010, 15:29
Bydlisko: Bratislava

ZYYC 10.11.2012 update č.1

Poslaťod Master Olovo » 15 Okt 2012, 17:53

FB: http://www.facebook.com/events/536932373000670/

Tento krát II. ročník !

Ďalší sezónny contest od organizátorou Zimného a Letného YoYo Contestu!

• Kategorie •
1A Začiatočníci (Tricklist) - 5€
1A Stredne Pokročilý (1:00) - 6€
1A Pokročilý (2:00) - 7€
X-Divízia (2:00) - 5€

Tombola - 1 € lístok
(Krásne ceny môžete vyhrať, budeme losovať lístky)

Registrácia na mieste alebo hudba na USB +1€
(Ak nám hudbu a registráciu pošlete na mail uľahčíte nám prácu)
(Ak ste poslali hudbu na mail a máte ju aj na USB poplatok neplatíte)
_______________________________________________________
• Trick List Začiatočníci •
Sleeper (5 sek.)
Eli hops (3x dotik rúk)
Walk the dog (30 cm)
Forward pass
Around the world
Elevator
Rock the baby (3 húpnutia)
Stop and go
Braintwister
Man on the Flying Trapeze (trapeza)
Double or nothing
Pri zhode bodov: Eli Hops rozstrel
_______________________________________________________
• Pravidlá •
I.) Pravidlá povinných trikov

1. Obecné pravidlá povinných trikov

a) Vo všetkých kategóriách je možnosť návratu yoya bindom (cez slučku). Pri nepodarenom binde sa celý trik počíta ako neúspešný.
b) Trik musí byť zakončený chytením yoya do jednej ruky, tak aby sa yoyo pri návrate neodrazilo od tela, alebo by pri chytení pomohla druhá ruka.
c) Po zakončení triku musí byť vždy správne navinúť string = bez uzlu. Rozhodca si može vždy vyžiadať kontrolu stringu.
d) Všetky yoyá musia byť schopné vykonať minimálne 3 sekundového sleepera. Rozhodca si može kedykoľvek vyžiadať kontrolu tejto vlastnosti.
e) Priestor pre predvedenie triku je vyznačený páskou, kriedou alebo akýmkoľvek iným zreteľným spôsobom, pričom šírka vyznačenia sa považuje za priestor mimo hraciu plochu. Veľkosť hracieho priestoru je štvorec vo veľkosti 75×75 cm.
f) Každý hod v hracom priestore sa automaticky považuje za pokus o trik.
g) Všetky triky musia byť predvedené tak, že súťažiaci stojí oboma nohami vo vnútri hracieho priestoru. Akýkoľvek pokus súťažiaceho s nohou (nohami) mimo priestor sa považuje za neúspešný pokus.
h) Pre súťažiaceho, ktorý je práve na rade (je na pódiu ale stojí mimo vyznačený priestor), sú povolené iba tieto triky: Throwdown, Sleeper, Forward pass, jeden Loop the loop, alebo úpravy stringu. Pokus o súťažný trik (mimo hore uvedených) je automaticky považovaný za neúspešný pokus v danom triku.
i) Pokiaľ sa súťažiaci nachádza mimo hracej plochy može string upravovať buď manuálne alebo natiahnutím novej stringu rovnakej dĺžky ako bol string predchádzajúci (+/- 2 cm).
j) Pokiaľ nohy súťažiaceho opustia pri vykonávaní triku vyznačený priestor, automaticky sa daný trik považuje za neúspešný.
k) Pokiaľ nie je u triku uvedené inak, nie sú pri jeho vykonávaní povolené akékoľvek minutia stringu a podobné chyby.
l) Súťažiaci môže použiť akékoľvek yoyo. Pokiaľ není uvedené inak, je možné použiť iba jedno yoyo, jeho výmena je možná iba pokiaľ to dovolí rozhodca (rozbitie yoya apod.). Na tie-break sa musí použiť iba jedno yoyo.
m) Skracovanie stringu pomocou omotávania okolo ruky alebo prstu z dôvodu jednoduchšieho predvedenia triku je zakázané. Všetky triky musia byť predvedené s plnou dĺžkou stringu (šňúrky).
n) Opakovánie daného triku je možné tak dlho, dokiaľ jeho predvedenie nie je čisté. Tzn. Je možné miesto desiatich Loopov predviesť poolov 20, s tým že zakončenie musí byť čisté. Bodové ohodnotenie však zostáva rovnaké.
o) Akýkoľvek súťažiaci, ktorý nie je práve hodnotený a bude rušiť práve hodnoteného súťažiaceho, alebo rozhodcov pri ich výkone môže byť diskvalifikovaný.
p) Rozhodnutí rozhodcu/ov je konečné.

2. Hodnotenie povinných trikov (dve možnosti)

a) Bodové hodnotenie:
Na každý trik sú dva pokusy. Prvý úspešný je ohodnotený 5-timi bodmi, druhý potom 3-mi bodmi. Víťaz je určený jednoduchým súčtom bodov.
alebo

b) Sport ladder:
Triky idú postupne za sebou, na každý trik je len jeden pokus. Hráč môže urobiť raz chybu. V tomto prípade sa mu zapíše trik ako pokazený a pokračuje v ďalšom triku. Keď hráč pokazí aj druhý trik, tak sa mu počíta posledný kompletný trik a on končí.

Spôsob hodnotenia povinných trikov musí byť dopredu oznámený.

II.) Pravidlá pre freestyle

1. Obecné pravidlá freestyle

a) Súťažiaci predvedie freestyle so sprievodom muziky vybranej podľa vlastného výberu.
b) Dĺžku freestylu určí organizátor súťaže alebo preteku, pričom musí dodržať nasledujúce rozmedzie: 1A stredne pokročilí 1:00 – 2:00 min., 1A pokročilí, 2A, 3A, 4A a 5A divízia 2:00 – 3:00 min.
c) Keď začne muzika, začne freestyle. Triky predvedené pred začiatkom hudby sa nezapočítavajú do freestylu!
d) Muzika nemôže obsahovať žiadne rasistické a xenofóbne podtexty a iné neprípustné prvky (nadávky, apod.) a to ani v cudzojazyčnom znení. V opačnom prípade bude
súťažiaci diskvalifikovaný. Pokiaľ si nie ste istý svojim výberom muziky, poraďte sa
s rozhodcami (minimálne tri dni dopredu pred súťažou).
e) Muzika musí byť vo formáte, ktorý je organizátor schopný prehrať, organizátor oznámi možnosti prehratia muziky vopred.
f) Záznamové médium musí byť označená následne: KATEGÓRIA_MENO_PRIEZVISKO. V prípade ak je kvalifikáciou 1min. freestyle a následne finále musia byť skladby označená následne: 1min_KATEGÓRIA_MENO_PRIEZVISKO a 3min_KATEGÓRIA_
MENO_PRIEZVISKO.
g) Skladba, ktorú chcete použiť musí byť v jednej stope. Pre freestyle bude prehraná iba jedna stopa. Pokiaľ je skladba dlhšia ako čas stanovený organizátorom pre freestyle bude zastavená medzi x:00 a x:01. Pokiaľ je kratšia, tak jej koniec ukončuje freestyle tzn.: koniec stopy znamená koniec freestylu.
h) Pokiaľ sa muzika náhodne zastaví, môže si súťažiaci vybrať, či bude pokračovať tam kde sa hudba zastavila, alebo začne freestyle (voľnú zostavu) znova.
i) V prípade, že dôjde omylom k spusteniu inej skladby, než si súťažiaci vybral a súťažiaci na to upozorní čo najskorej po spustení zlej skladby, môže požiadať o spustenie správnej skladby (freestyle predvedený na chybne pustenú muziku sa do hodnotenia nezapočítáva).
j) Pri predvádzaní freestylu môže súťažiaci použiť iba veci dopredu prinesené na pódium, a nie veci podané z publika!
k) Pri predvádzaní freestylu môže súťažiaci použiť viacej yoyí a môže ich ľubovoľne meniť, ale ich výmena je penalizovaná a hodnotená ako chyba. Výnimkou z penalizácie je výmena yoyí pre rôzne štýly, pokiaľ je striedanie štýlov dovolené (napr.: X divízia).
l) Organizátor dopredu určí rozsah povolených štýlov v jednotlivých kategóriách.
m) Na Majstrovstvách Slovenskej republiky musí byť samostatná kategória pokročilých pre štýl 1A.

2. Hodnotenie Freestyle

Celkové hodnotenie freestylu sa skladá z dvoch častí – technické a umelecké prevedenie a to v pomere 70% technické a 30% umelecké.

a) Hodnotenie technického prevedenia:

i. K hodnoteniu technického prevedenia používajú rozhodca zaznamenávanie plusových a mínusových bodov. Vykonaným trikom sú priraďované body na základe ich obtiažnosti, kvality prevedenia a ďalších faktorov – viď. nižšie.

ii. Základné a opakované triky a trikové časti sú hodnotené menej ako ťažké a riskantné triky a trikové časti. Ďalšími faktormi, okrem obtiažnosti, ktoré môžu zvýšiť bodové ohodnotenie sú okrem iného: rýchlosť, priestorový rozsah, chytenie naslepo, originalita atď.

iii. Vo všetkých kategóriách sú body odpočítané okrem iného za zle vykonané triky a trikové časti, jasné minutie povrázku, stratu kontroly, nepodarený bind, minute “slack” triky a “lacerácia”, veľký počet nekontrolovaných “loopov”, skazené odhody a chytenie vo 4A a 5A atď. Ďalšie body sú zvyčajne odpočítané za namotávaniue a reštart yoya po chybe a za výmenu yoya / yoyí. Úmyselné a/alebo nebezpečné odhodenie yoya do publika je hodnotené 5-timi mínusovými bodmi a opakované porušenie tohto pravidla môže viesť k diskvalifikácii. Toto pravidlo je účinné pred, v priebehu i po ukončení freestylu.

b) Hodnotenie umeleckého prevedenia:

Umelecké prevedenie je hodnotené:

i. Zjednodušené hodnotenie – udelením 0-10 bodov za celkové umelecké prevedenie.
ii. Zložitejšie hodnotenie – udelením 0-3 bodov a to v každom kritériu vypísanom nižšie.

Päť hodnotených kritérií pri zložitejšom hodnotení:
- Interakcia s publikom
- Prezentácia (choreografie, využitie pódia, oblečenie)
- Kontrola tela (elegancie)
- Čistota trikov a freestylu
- Variabilita a riskantnosti trikov

3. Špecifické pravidlá jednotlivých kategórií

a) kategória 1A:

i. Nie je dovolené použiť viac ako jedno yoyo naraz. Ak súťažiaci poruší toto pravidlo, rozhodcovia mu neudelia pri používaní tohto yoya žiadne plusové body, ale môžu naďalej udeľovať body mínusové.
ii. Nie je povolené odnímať šnúrku (string) z yoya (offstringové triky). Ak súťažiaci poruší toto pravidlo, rozhodcovia mu neudelia pri používaní tohto yoya žiadne plusové body, ale môžu naďalej udeľovať body mínusové.
iii. Nie je povolené použiť yoyo s protizávažím (counter-weight). Ak súťažiaci poruší toto pravidlo, rozhodcovia mu neudelia pri používaní tohto yoya žiadne plusové body, ale môžu naďalej udeľovať body mínusové.
iv. Moebius a triky typu “Skyrocket” sú povolené.
v. Príklad trikov a ich časti ktoré sú napríklad hodnotené: Mounts, dismounts, string hits, hops, grinds, lacerations, release Catches (like Suicides / Iron WHIPS), slack Catches, re-generations, binds apod.

b) kategória 2A:

i. Rozhodcovia neudeľujú body, ak nie sú používané obe yoya naraz.
ii. Nie je povolené použiť viac ako dve yoya naraz. Ak súťažiaci poruší toto pravidlo, rozhodcovia mu neudelia počas doby použitia viac ako dvoch yoyí žiadne plusové body, ale môžu naďalej udeľovať body mínusové.
iii. Príklad trikov a ich časti ktoré sú napríklad hodnotené: loops, punches, Wraps, tanglers, Moons, hops, stalls, worlds, transitions, re-generations apod

c) kategória 3A:

i. Rozhodcovia neudeľujú body kým nie sú používané obe yoya naraz.
ii. Nie je povolené použiť viac ako dve yoya naraz. Ak súťažiaci poruší toto pravidlo, rozhodcovia mu neudelia počas doby použitia viac ako dvoch yoyí žiadne plusové body, ale môžu naďalej udeľovať body mínusové.
iii. Príklad trikov a ich časti ktoré sú napríklad hodnotené: typy 1A trikov vykonané s dvoma yoyami, tanglers, worlds, grinds, Wraps, loops apod

d) kategória 4A:

i. Je povolený akýkoľvek počet “offstringových” yoyí naraz.
ii. Príklad trikov a ich časti ktoré sú napríklad hodnotené: typy trikov 1A, launches, tosses, Catches, regenerations, grinds, intentional bounces off body parts or the stage back to a catch, boingys or other types of bounces between strings.
iii. Triky a ich časti vykonané menej riskantným spôsobom sú hodnotené menej ako typicky offstringové triky kedy sa yoyo objavuje mimo šnúrky (stringu) a pod.

e) kategória 5A:

i. Body sú udeľované len pokiaľ je counter-weight (protizávažie) aktívne využívaný a alebo presúvaný medzi rukami. Triky vykonávané s držaním protizávažia v ruke po celú dobu sú považované za 1A triky a sú hodnotené málo alebo vôbec.
ii. Môže byť použité ľubovoľné množstvo yoyí s protizávažím naraz aj ľubovolné množstvo protizávaží naraz.
iii. Príklad trikov a ich časti ktoré sú napríklad hodnotené: typy trikov 1A s využitím protizávažia, aerial releases and Catches, grinds apod__
• Hudba •
Hudbu posielajte na email: dominikks1@gmail.com a pre istotu si ju vezmite aj na USB Flash Disk zo sebou.
Ak nepošlete alebo si neprinesiete hudbu alebo sa nebude dať prehrať bude Vám automaticky zvolená.

V hudbe nesmie byť žiadna česká ani slovenská nadávka, nesmie mať rasistický účel a nesmie propagovať fašizmus. Keď niekto poruší pravidlá hudby organizátor má právo diskvalifikovať daného hráča/tým. Hudbu samotnú rozhodca nemá právo hodnotiť v performance alebo v inom hodnotení.
Posudzovanie či hudba je vhodná alebo nie má právo len organizátor. Rozhodca môže navrhnúť prehodnotenie hudby organizátorom no nemá právo zasiahnuť inak.
_______________________________________________________
• Harmonogram •
09:40 – 10:40 Registrácie , Otvorenie Contestu
10:40 – 11:40 1A Začiatočníci
11:30 – 13:00 1A Stredne Pokročilý
13:00 – 13:30 Obedová Prestávka
13:40 – 14:30 X-Divízia
14:30 – 14:50 Krátka prestávka
14:50 – 15:30 1A Pokročilí
15:40 – 16:00 Vyhodnotenie Tomboly
16:00 – 16:30 Prestávka (Výsledky)
16:30 – 17:00 Vyhodnotenie Kategórií
Koniec
_______________________________________________________
• Registrácie •
Registrácie posielajte na email: • dominikks1@gmail.com
Registrovať sa môžete do 7.10.2012 do 21:00
V tvare:

Meno:
Priezvisko:
Kategorie:

V prípade že sa registrujete na mieste platíte o1€ viac.

+ Posielajte už aj hudbu v tvare .mp3 najlepšie skrátenú na
2:00 minúty ak ste pro a ak stredne tak 1:00 minúty. Hudbu posielajte na tento istý mail. Prosím premenovať hudbu v tvare napr. PRO-MICHAL-MRKVA , SEMI-MICHAL-MRKVA
_______________________________________________________
• SPONZORI •

yoyo.sk , DUNCAN , SLUSNY.NET , Floutek , Stringy.sk , Barely Legal, 9,8 yoyo, IstraCentrum

_______________________________________________________
• Doplnkové informácie •

* Autobusové spojenie do Istra Centra: autobusová zastávka Hradištná (Smer DNV)
Spoje č.: 20, 21, 22, 128

Organizátor si dovoľuje diskvalifikovať súťažiaceho po udaní dôvodu.

Organizátor má právo na zmenu pravidiel a zmenu harmonogramu.
Naposledy upravil 1 dňa Master Olovo, celkovo upravené 9

Obrázok užívateľa
matro
Hlavný moderátor
Príspevky: 3674
Registrovaný: 27 Feb 2009, 19:58
Bydlisko: Nitra
Kontakt:

Re: ZYYC 10.11.2012 update č.1

Poslaťod matro » 08 Nov 2012, 23:17

niekto ochotný pre Nitru na stanicu o 10? :)

lubo123
Príspevky: 57
Registrovaný: 20 Okt 2012, 19:15

Re: ZYYC 10.11.2012 update č.1

Poslaťod lubo123 » 09 Nov 2012, 18:36

na akej ulici to bude?

Obrázok užívateľa
Jano23
Príspevky: 264
Registrovaný: 09 Dec 2010, 19:52
Bydlisko: Prievidza

Re: ZYYC 10.11.2012 update č.1

Poslaťod Jano23 » 09 Nov 2012, 18:47

Hradištná

lubo123
Príspevky: 57
Registrovaný: 20 Okt 2012, 19:15

Re: ZYYC 10.11.2012 update č.1

Poslaťod lubo123 » 09 Nov 2012, 19:30

A cislo nevies?

Obrázok užívateľa
Jano23
Príspevky: 264
Registrovaný: 09 Dec 2010, 19:52
Bydlisko: Prievidza

Re: ZYYC 10.11.2012 update č.1

Poslaťod Jano23 » 09 Nov 2012, 20:38

43

jakubos45
Príspevky: 42
Registrovaný: 04 Sep 2012, 19:51

Re: ZYYC 10.11.2012 update č.1

Poslaťod jakubos45 » 09 Nov 2012, 21:36

prosim vas ako budeme zistovat triki a zaciatocnici maju pesnicku ??

Obrázok užívateľa
matro
Hlavný moderátor
Príspevky: 3674
Registrovaný: 27 Feb 2009, 19:58
Bydlisko: Nitra
Kontakt:

Re: ZYYC 10.11.2012 update č.1

Poslaťod matro » 09 Nov 2012, 21:55

nemaju pesnicku. zaciatocnici maju tricklist. a triky ti budú hovoriť do radu pekne :)

Obrázok užívateľa
matro
Hlavný moderátor
Príspevky: 3674
Registrovaný: 27 Feb 2009, 19:58
Bydlisko: Nitra
Kontakt:

Re: ZYYC 10.11.2012 update č.1

Poslaťod matro » 10 Nov 2012, 21:58

tak ďakujem organizátorom za peknú akciu! :)
Tu sú výsledky:

Začiatočníci:

1. Olšakovský (53)
2. Šucha (50)
3. Simovič (48)
4. Alan (47)
5. Záborský (39)
6.Kuchta , Petra (34)
7.Kováčik (19)

Stredne Pokročilý:

Obrázok

X-divízia:

Obrázok

Janko Hlinka sa zároveň stal aj víťazom slovenského yoyo poháru pre X-divíziu!!! :)

pokročilý:

Obrázok

Obrázok užívateľa
matro
Hlavný moderátor
Príspevky: 3674
Registrovaný: 27 Feb 2009, 19:58
Bydlisko: Nitra
Kontakt:

Re: ZYYC 10.11.2012 update č.1

Poslaťod matro » 11 Nov 2012, 13:23

opravené výsledky 1A pokročilých! :)

Obrázok

Obrázok užívateľa
PeterBA
Zakladateľ Yo-Yo.sk
Príspevky: 510
Registrovaný: 01 Mar 2009, 10:14
Bydlisko: Praha / Bratislava
Kontakt:

Re: ZYYC 10.11.2012 update č.1

Poslaťod PeterBA » 12 Nov 2012, 10:05

Diky organizatorom za peknu bodku za yoyosezonou na Slovensku.
Peter


Späť na

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: 2 a 0 hostia

cron